20 de gener del 2009

AEG Soca-Arrel

Benvolguts!!!!!!!
La unitat de Rangers i Esplet de l'Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel de Pòrtol hem obert un bloc a la xarxa per anar informant de les activitats educatives que duim a terme al nostre entorn.
Ens pots trobar al Carrer Major número 114-1º, 07141 Pòrtol (Marratxí) i demanar informació a
aegsocaarrel@megm.org. o rangers.esplet@gmail.com

--

El Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca és un moviment educatiu sense ànim de lucre que ofereix als infant i joves la descoberta de l’aventura de viure i créixer, és una associació que es construeix gràcies a la participació diària, activa i solidària de tots els seus membres.
Compta amb tota una trajectòria amb més de 50 anys fent feina pels infants seguint l´estil de vida propi de l´escoltisme, heretat de Sir Baden Powell i arribat a Mallorca de les mans d´Eladi Homs.


L’objectiu del MEGM és l’educació de persones lliures i responsables i pretén que les al·lotes i al·lots que participen a les activitats que programa, puguin descobrir la seva capacitat personal a través d’un compromís constant.

L’Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel de Pòrtol forma part del Moviment Escolta juntament amb catorze agrupaments més repartits per tota Mallorca i som un punt de referència educatiu en el barri o poble on estam arrelats.

L’Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel pretén ser, pels infant i joves, un lloc on s’aprèn a participar, a parlar, a consensuar projectes en equip i a tirar-los endavant.

En definitiva, un lloc on s’ofereix la possibilitat d’esdevenir ciutadans responsables i cristians conscients.

El marc de la vida a l’aire lliure serà el centre on es desenvoluparà principalment tota activitat educativa.

El mètode pedagògic, es basa en uns elements que podem resumir amb cinc dinamismes bàsics:
· La vida en petit grup
· El progrés personal
· El compromís d’un mateix
· Ajudar a realitzar els seus projectes
· L’obertura cap als altres.

Aquests elements s’apliquen de formes diferents segons sigui l’edat dels al·lots i al·lotes que dividim en cinc etapes:

Ferrerets (6 i 7 anys).
Llops/Daines (8, 9 i 10 anys).
Ràngers/Esplet (11, 12 i 13 anys ).
Pioners/Caravel·les (14, 15 i 16 anys).
Rutes (Joves de més de 17 anys).