Com ens organitzam?

A l'Agrupament ens dividim per unitats, segons el grup d'edat dels infants i joves. Cada Unitat duu una camisa de color diferent que la duim a totes les activitats dels escoltes. 

Ferrerets: Són nins de 6 i 7 anys i duen la camisa taronja
Són nins i nines amb una gran capacitat imaginativa on mitjançant els jocs i les danses es volen transmetre diferents hàbits de comportament amb el grup, d’higiene personal, etc. I tot això gira entorn al “ Gran Ferreret “, personatge imaginari que proporciona un fil conductor a totes les activitats i aventures de l’etapa.


Els Llops i Daines són nins de 8, 9 i 10 anys i duen la camisa groga.
Durant aquesta etapa es viu en gran grup “ l’estol “, repartits en grups de sis, anomenats “ sisenes “. S’intenta que els nins i nines, mitjançant el joc, passin de l’àmbit reduït de la família, a ampliar el marc de les seves relacions en el grup d’amics. Aquesta dinàmica es bassa en “ El llibre de la jungla “, on els diferents personatges els hi serveixen de referència.


Els Ràngers i Esplet són nins de 11, 12 i 13 anys i duen la camisa blava.
Actuen en petits grups de cinc o sis persones, dits tradicionalment “ patrulles “, en les que cada membre assumeix una responsabilitat concreta i es compromet a col·laborar amb els altres. L’aventura es planteja com a exploració i descobriment d’ell mateix i del món que l’envolta. Es pren com a referència l’història de “ Robinson Crusoe “, on partint de res fa de l’illa deserta una llar reconfortant amb l’única ajuda de l’enginy i la imaginació.

Els Pioners i Caravel.les són joves de 14, 15 i 16 anys i duen la camisa vermella.
En aquesta etapa es proposa una educació per la participació, la confiança i la responsabilitat. Se’ls proposa de lluitar per un món més just, per això se’ls ofereix l’oportunitat d’actuar, a través del projecte que anomenam empresa, que prepara als joves per ser més solidaris, actius i compromesos amb la construcció del món.


I la Ruta són joves de més de 17 anys i duen la camisa verda
Se’ns presenten tres etapes en les quals es vol arribar a l’autonomia del jove. Es comença per la presentació, formació i interiorització personal i comunitària, després per accions de servei d’utilitat a la comunitat, per arribar a la preparació per l’opció personal.

Cada Unitat té, segons el nombre d'infants, dos o més caps que són els responsables de les activitats que duen a terme durant tot el curs.

També, l'equip de caps de les unitats formen part del Consell d'Agrupament juntament amb l'equip d'agrupament (que són els caps que no estan directament amb els al.lots però fan feines internes com secretàri/a, tresorer/a, material,) i tots estan coordinats amb l'equip d'agrupament.


L’Agrupament cada trimestre fa una sortida d'agrupament, és a dir, ens anam d'acampada/excursió totes les unitats plegades, dels més grans als més petits. 
Afavorim la convivència i l'aprenentatge que ofereixen tots els grups d'edat.

A part, cada any l'Agrupament duu a terme diferents activitats obertes a tot el poble, com la Bunyolada (que celebram l'aniversari) i la xocolatada.