Proposta Educativa

El marc de la vida a l’aire lliure serà el centre on es desenvoluparà principalment tota activitat educativa.

El mètode pedagògic, es basa en uns elements que podem resumir amb cinc dinamismes bàsics: 
 
· La vida en petit grup
· El progrés personal
· El compromís d’un mateix
· Ajudar a realitzar els seus projectes
· L’obertura cap als altres. 
 
Aquests elements s’apliquen de formes diferents segons sigui l’edat dels al·lots i al·lotes que dividim en cinc etapes:

Ferrerets (6 i 7 anys).
Llops/Daines (8, 9 i 10 anys).
Ràngers/Esplet (11, 12 i 13 anys ).
Pioners/Caravel·les (14, 15 i 16 anys).
Rutes (Joves de més de 17 anys).